Magazine: heavy lifting and exceptional transport

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.
Voor correcte behandeling van uw abonnement is aanmelden uitsluitend mogelijk via de website.
Abonnementen worden afgesloten voor de duur van 1 jaar en worden automatisch verlengd.

Opzegging dient uiterlijk 30 dagen vóór uw laatste abonnementseditie van Magazine Exceptionnel per e-mail te gebeuren onder vermelding van uw klantnummer en uw naam.  Deze gegevens kunt u terugvinden op uw factuur.

Privacy
Magazine Exceptionnel legt uw gegevens vast uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik (administratie/statistiek). Magazine Exceptionnel zal nooit zonder uw toestemming uw gegevens aan derden verstrekken. Uw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Magazine Exceptionnel wordt met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.  Als blijkt dat daarvan is afgeweken dan kunt u zich wenden tot de redactie van Magazine Exceptionnel.

Copyright
Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Magazine Exceptionnel , de door Magazine Exceptionnel  gepubliceerde artikelen en foto’s , onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of op andere wijze openbaar te maken of te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.  Merknaam en logo van Magazine Exceptionnel is internationaal beschermd.

Adverteren?
Benieuwd naar de mogelijkheden om te adverteren in Magazine Exceptionnel?
Neemt u dan contact met ons op.

Laatste berichten

Spring naar werkbalk